Travel into the Psychopathy & Art Style (Part 2)

Imagine that you are standing in the dark behind your camera and you`re watching for the right moment to shoot... to shoot the photo, of course!  Wyobraź sobie, że stoisz w mroku ukrtyty za aparatem i czekasz na właściwy moment do strzału... ustrzelenia zdjęcia, oczywiscie!
Photo "Time to try yourself" by Ewa Dudkiewicz, USA (NY) 2014
Do you like touching reality for personal use?
Do you feel comfortable taking risk? 
This is the time to try yourself...

Lubisz dotykać rzeczywistość na własny użytek?
Czujesz się komfortowo podejmując ryzyko?
To jest czas, żeby się sprawdzić...

Are you interested in this subject of P&A Style, you can go to earlier articles:

Jeżeli interesujesz się tym aspektem stylu P&A, zajrzyj do wcześniejszych postów:

RISK-TAKER
CREATOR OR CREATURE

Travel into the Psychopathy & Art Style (Part 1)

You can uncover each place to explore it and find a simple / straight shape there.
Możesz odkryć każde miejsce, żeby odnaleźć tam prosty kształt.
Photo Simple shape by Ewa Dudkiewicz, Poland (Moszna), 2017

You can uncover each place to explore it and find a distorted shape there.
Możesz odkryć każde miejsce, żeby odnaleźć tam zniekształcenia.
Photo Distorted shape by Ewa Dudkiewicz, Poland (Katowice), 2017
Does that make any difference? It depends on you, but if you search the shape of your mind, you will take two photos to know simple from distorted shapes around you. If you know what I mean :) just do it!
Czy to ma znaczenie? To zależy od Ciebie, ale jeśli szukasz kształtu własnego umysłu, powinienieś zrobić dwa zdjęcia by móc odróżnić kształt prosty od skomplikowanego... jeśli wiesz, o co mi chodzi :) zrób to!

Welcome to my world of Psychopathy & Art Style

Almost two years ago I started this blog because I was dreaming about the virtual space to discover the secret world of Psychopathy & Art Style. I have created this style many years ago and I use it for writing and taking photos. 

Photo "Urban seeker" by Ewa Dudkiewicz, Austria (Vienna), 2015

Psychopathy & Art Style (based on NOIR) by Ewa Dudkiewicz

Narcissistic - beautiful and in love with herself;

Obsessive - perfectionist to the extreme;

Impulsive - under the mask of calm, hiding the wildest urges;

Realistic - grounded in the experience of reality and seeking inspiration in the surrounding world.

-----------------------------------------------------------------------
Dear Viewer,
I like to write articles in Polish, but if You have some questions, suggestions or offers You may write to me in English or in German, too.