World Book Day!

I wish Writers Everywhere all the best for World Book Day :)

Wszystkiego najlepszego dla Miłośników Pióra z całego uniwersum z okazji Światowego Dnia Książki :)

The photo Writer`s World by Ewa Dudkiewicz, Poland 2015

Travel into the Psychopathy & Art Style (Part 3)

When people ask me about:
1. Can you show differences between photography in the P&Art Style and general photography?

2. Are you a psychopath?

I would to make it clear, but there is more to this than meets the eye. I`ve heard this questions many times -by the way, always both in the same time :) because there is the strong tendency to look at it in this way... what makes matters even worse...

In this post I would like to illustrate a first topic (However, it must also be said that personality of author is crucial significance to the understanding of his/her work).

Kiedy ludzie pytają mnie:
1. Czy potrafię pokazać różnice pomiędzy stylem P&A a ogólnie uprawianą fotografią?
2. Czy jestem psychopatą?
Chciałabym to wyjaśnić w przejrzysty sposób, ale kryje się za tym więcej, niż widać na pierwszy rzut oka. Często słyszę te pytania (zawsze razem - chociaż te drugie nie zawsze wypowiedziane jest na głos), ponieważ taka jest powszechna tendencja myślenia... co czyni temat jeszcze trudniejszym.

W tym poście chciałabym zilustrować pierwszy temat (jednak należy nadmienić, że osobowość autora ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia jej / jego dzieła).

To take example three photos about the way / path:

Weźmy na przykład trzy zdjęcia, których tematem jest droga / ścieżka: 

Photo in color
Photo The way in color by Ewa Dudkiewicz, Germany 2015

Photo in Black and White
Photo The way in B&W by Ewa Dudkiewicz, Germany 2015Photo in the Psychopathy & Art Style
Photo The way in P&A Style by Ewa Dudkiewicz, Poland 2015
As we can see - our intension makes style of photography. Psychopathy & Art Style is created by dangerous intensions.
Jak widać - nasze intencje tworzą styl, w którym fotografujemy.  Psychopathy & Art Style jest tworzony przez niebezpieczne zamiary.

See you to next time or you may look to:
About P&A Style
Noir and Obsessive O (Text in Polish)