10 days to go until the photo-exhibition SOMEWHERE IN EUROPE in NOIR

Hight time to prepare for my next exhibition :) in Hameln (Germany)
Najwyższy czas na przygotowania do mojej kolejnej wystawy :)