Travel into the Psychopathy & Art Style (Part 1)

You can uncover each place to explore it and find a simple / straight shape there.
Możesz odkryć każde miejsce, żeby odnaleźć tam prosty kształt.
Photo Simple shape by Ewa Dudkiewicz, Poland (Moszna), 2017

You can uncover each place to explore it and find a distorted shape there.
Możesz odkryć każde miejsce, żeby odnaleźć tam zniekształcenia.
Photo Distorted shape by Ewa Dudkiewicz, Poland (Katowice), 2017
Does that make any difference? It depends on you, but if you search the shape of your mind, you will take two photos to know simple from distorted shapes around you. If you know what I mean :) just do it!
Czy to ma znaczenie? To zależy od Ciebie, ale jeśli szukasz kształtu własnego umysłu, powinienieś zrobić dwa zdjęcia by móc odróżnić kształt prosty od skomplikowanego... jeśli wiesz, o co mi chodzi :) zrób to!